18K玫瑰金天然鑽石吊咀 NECKLACE_N03 (包錬)

数量

简介

+
物料: 18K玫瑰金 鑽石: 天然鑽石,約重0.034卡 連 18K玫瑰金錬, 約長40cm **可訂造不同份數 **聯絡我們查詢啦 香港工埸製造 *結婚對戒 * 鑽石寶石 * 設計訂造 * 維修改款 * GIA證書 #專業修復翻新 #香港珠寶工埸

商品详情

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

你可能感兴趣的商品