6161770630742016 Shana-momo Lifestyle 桌面加濕暖風機 | 冬天必備 | 放濕防乾燥 | 抵抗禦寒冬天必備 (訂貨一星期) 冬天黎到, 對於怕凍嘅人點少得暖身用品🥶 有時係屋企關哂窗都會feel到寒風陣陣, 所以有一部暖風機係屋企好重要😁😁 但平時如果擺得暖風機係屋企,又會令到皮膚好乾,搞到個身又甩皮又龜裂,所以對暖風機真係又愛又恨,但而家比我搵到一部,可以放濕再加出暖風機,都真係有驚喜。佢機仔細細,方便放喺桌面,一路做嘢一路有暖風,可以 Product #: mallshanamomo-桌面加濕暖風機 | 冬天必備 | 放濕防乾燥 | 抵抗禦寒冬天必備 (訂貨一星期) 2023-01-19 Regular price: $HKD$398.0 Available from: Shana-momo LifestyleIn stock